תודה על בחירתך להיות בקורס!
על מנת להשלים את ההרשמה שלך, נא להזין את כל הפרטים מתחת לחלק זה:
 

 

טופס אישור שימוש בפרטי כרטיס אשראי לצורך תשלום בלבד

 

אנא הקלד/י את הפרטי כרטיס האשראי של החברה שלך שיחויב באמצעות שירות הסליקה שלנו בהתאם לתנאי ההסכם.

 

שם החברה:  

שם בעל הכרטיס:  

מספר כרטיס אשראי:   

תוקף הכרטיס ((MM/YYYY:  

שלושת הספרות על גב הכרטיס:  

כתובת החברה:  

מיקוד:  

מספר טלפון לבירורים:  

 

אני מאשר/ת למארק קמין אנד אסושיאטס לחייב את כרטיס האשראי שציינתי לעיל על הסכום שבחרתי בעמוד הקודם.

 

תאריך החתימה:

Copyright © 2023, Mark Kamin & Associates Inc. An Educational Company. All rights reserved.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Credit Card Authorization Form Israel
lock iconUnique Document ID: 418d6ec2c512b34b817b00985bf1d4e12a62de7d
Timestamp Audit
August 25, 2023 1:51 pm CDTCredit Card Authorization Form Israel Uploaded by Matthew Woodhill - operation@mka-world.com IP 216.215.76.18
August 25, 2023 1:55 pm CDT Document owner m.woodhill@mka-world.com has handed over this document to ronw@mka-world.com 2023-08-25 13:55:26 - 149.102.254.25
August 25, 2023 1:55 pm CDTMKA Operations - operations@mka-world.com added by Ron Weinreich - ronw@mka-world.com as a CC'd Recipient Ip: 149.102.254.25
August 25, 2023 5:40 pm CDTMKA Operations - operations@mka-world.com added by Ron Weinreich - ronw@mka-world.com as a CC'd Recipient Ip: 149.102.254.25
August 28, 2023 3:55 pm CDT Document owner ronw@mka-world.com has handed over this document to m.woodhill@mka-world.com 2023-08-28 15:55:20 - 5.29.15.12
August 28, 2023 3:55 pm CDTMKA Operations - operations@mka-world.com added by Matthew Woodhill - m.woodhill@mka-world.com as a CC'd Recipient Ip: 5.29.15.12
December 29, 2023 1:04 am CDT Document owner operation@mka-world.com has handed over this document to c.everett@mka-world.com 2023-12-29 01:04:42 - 216.215.76.18
December 29, 2023 1:04 am CDTMKA Operations - operations@mka-world.com added by Carla Everett - c.everett@mka-world.com as a CC'd Recipient Ip: 216.215.76.18